Organizatoriai Partneriai
Žinių ekonomikos
forumas
Žaidimų laukas Jaunimo akademija Lietuvos darbo
birža
LR Kultūros
ministerija
Lietuvos bibliotekininkų
draugija
Savas ratas

Profesariumas

Savo esme tai - vaikų ir jaunimo „žaidybinis“ verslumo ir darbinės veiklos kompetencijų   ugdymo centras, jungiantis įvairių institucijų ir kompanijų „atstovybes“ bei dalyvių praktinę veiklą jose.

Funkcijos. „Profesariume“ dalyviai žaidžia „tikrą“ suaugusių gyvenimą, pagal parengtas metodikas pavieniui ir grupėmis atlikdami įvairiapuses darbinės, verslo ir visuomeninės veiklos "realų  imitavimą", bendruomeninių santykių „žaidimą“ pagal demokratinėje visuomenėje egzistuojančias normas, verslo principus bei valstybėje egzistuojančių valdymo formų modelius.

Tai mini valstybės ar savivaldybės žaidybinis darinys su savo nustatyta tvarka, cirkuliuojančiais piniginiais ženklais (butaforiniais, bet vidiniame „Profesariumo“ pasaulyje veikiančiais pagal realaus gyvenimo principus) ir organizacinėmis struktūromis.

Pagal parengtą tvarką dalyviai, periodiškai lankydamiesi „Profesariume“, gali susipažinti ir išbandyti įvairias profesijas ir veiklos formas, pakankamai realiai suvokti ir įvertinti jų specifiką bei savo asmeninį potraukį vienai ar kitai sričiai, kurioje veikdami gali geriausiai save realizuoti ir ateityje su tuo susieti savo gyvenimą. „Profesariumo“ veiklos ir tampri visų dalių sąveika leidžia dalyviams suvokti pagrindinius visuomenėje egzistuojančius ekonominius dėsnius, pinigų vertę, darbo ir kūrybos, asmeninės iniciatyvos ir bendradarbiavimo reikšmę.

Pagal amžiaus grupes dalyviai „Profesariume“ skirstomi į kelis lygmenis:

  • „Profesariumas A“: 6-10 metų amžiaus vaikai;
  • „Profesariumas B“: 11-12 metų, „Profesariumas C“: 13-15 ir „Profesariumas D“: 16-18 metų. Atsižvelgiant į veiklos rezultatus, dalyviai nuo „žaidybinių“ situacijų palaipsniui gali pereiti prie realių konkrečios kompanijos/institucijos užduočių atlikimo, sudarant galimybę už sėkmingą darbinę veiklą atitinkamose „Profesariumo“ atstovybėse gauti nors ir nedidelį, bet realų atlygį;
  • Verslo struktūrų, kompanijų, atskirų profesijų ir specialybių „atstovybių” įkūrimas pagal žemiau išdėstytas sritis (preliminarus sąrašas):

SferosSritysVeiklosPotencialūs partneriai
(atstovybės)
 
Valdžia Krašto apsauga Karyba
   
Gaisrinė    
Bendruomeniškumas Miesto – valstybės parlamentas    
Mokymas Gerosios patirties perdavimas    
Ginčų sprendimas   Teisingumo ministerija,
Advokatų kontoros,
Notarų biurai
 
Diplomatija   URM  
Tvarkos priežiūra Eismo priežiūra Kelių policija  
Sauga Saugos tarnybos  
Visuomeninė tvarka/policija VRM struktūros,
Policijos departamentas
 
Kita      
Visuomenė Socialinė rūpyba      
Menų akademija      
Sporto pasaulis      
Mokslo pasaulis , kita      
Verslas Transportas Lėktuvai/oro uostai    
Autobusai    
Krovinių vežimas/logistika    
Finansai Bankai    
Draudimas    
Akcijų birža, investavimas    
Amatai, smulki prekyba Suvenyrai, kt.    
Reklama, dizainas
     
Buitinė įranga      
Žiniasklaida TV studija/transliavimas    
Radijas    
Spauda    
Internetas    
Statyba Statybų aikštelė/projektavimas    
Medicina Vaistinė    
Poliklinika    
Ligoninė    
Maisto produktų prekyba Fasuoti produktai    
Visuomeninis maitinimas Maisto gamyba/prekyba/aptarnavimas    
Pakavimas      
Mados namai      
Higiena, kosmetika      
Ryšiai, komunikacija      
Apgyvendinimo paslaugos Svečių namai/viešbutis    
Mišri Augalų sodinimas ir priežiūra, prekyba      
Ekologija, atliekų ekonomika      
Užimtumo profesariume paskirstymas („įdarbinimas“)      
Kita      
Aukščiau išdėstytas veiklų (atstovybių) sąrašas nėra baigtinis, jis gali būti praplėstas ir papildytas tiek pagal infrastruktūrines pritaikomumo galimybes, tiek pagal potencialių dalykinių partnerių suiteresuotumą.

Kiekvieną iš sričių atspindi viena konkreti komercinės ar valstybinės struktūros atstovybė, atrinkta konkurso būdu.

Kiekvienas "Profesariumo" atstovybės "šeimininkas" įsipareigotų skirti lėšas įrengti savo atstovybės infrastruktūrai bei jos palaikymui sutarties laikotarpiui, proporcinę dalį lėšų bendrąjai infrastruktūrai ir jos aptarnavimui, o taip pat pagal poreikį "savo dalies" įrangai, priemonėms, medžiagoms, žmogiškiesiems ištekliams. "Tipinę" atstovybę sudarytų 15-30 m2 patalpa, 1-2 pilno etato "kuratoriai", įranga ir priemonės  būtų taikomos pagal atstovybės veiklos specifiką.

„Profesariumą“ kurti ir jo veiklą vykdyti numato viešoji įstaiga „Inovacijų poligonas“ su dalykiniais partneriais. Galimi įvairūs lokalizacijos variantai, viena iš perspektyvų būtų kurti "Profesariumą"  Kauno mieste, Sąjungos aikštėje kartu su planuojamu "Žaidimų akademijos" projektu. Socialiniais projekto partneriais galėtų būti kviečiami Pramoninkų konfederacija, Verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos darbo birža, Socialines apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės.

Panašus projektas ("MInopolis", www.minopolis.at ) jau keletą metų sėkmingai veikia Vienoje (Austrija). Žemiau pateikiamas „MINOPOLIO“ vidinių erdvių (2-jų aukštų) planas, kaip „atstovybių“ išdėstymo pavyzdys: tl_files/img/5projektas-3.jpgtl_files/img/5projektas-4.jpg


Projektų aprašai parengti pagal VšĮ “Inovacijų poligonas" veiklos vystymo strategiją. Visa aukščiau pateikta informacija yra įstaigos nuosavybė ir maloniai prašome be mūsų  raštiško sutikimo pateikiamos mediagos nekopijuoti, neplatinti ar kitaip nenaudoti komerciniams tikslams.
Viešosios įstaigos “Inovacijų poligonas"direktorius
Rimantas Varanauskas

© 2009 Savas Ratas